Hämtning/återlämning Idealskog 750 kr/dag

Lastad på släp bara kroka på 950 kr/dag

Utkörning uppsättning/nedtagning (inom 25 km) 1500 kr/dag